O nás

Spoločnosť Krby Spiš píše svoju históriu už od roku 2003 a má za sebou viac ako 300  zrealizovaných stavieb rôzneho druhu - počnúc záhradnými kozubmi, cez teplovzdušné kozuby a končiac ťažkými akumulačnými pecami.

Keďže komplexnosť služieb je požiadavkou dňa v akomkoľvek obore, aj my ponúkame dodávku na kľúč. Kontakt s odberateľom začína úvodnou konzultáciou, na základe ktorej sa zadefinujú požiadavky na stavbu a na základe týchto sa navrhne vhodný typ stavby.
 
Druhým krokom je výpočet tepelných strát a na ich základe správne výkonové nadimenzovanie stavby. Potom nasleduje vizualizačná štúdia v 3D vizualizačnom programe Palette CAD. Stavba je samozrejme vsadená do existujúcich, alebo naprojektovaných priestorov, takže na konci máte možnosť posúdiť celkový dojem zo stavby pred jej realizáciou a zrealizovať vaše prípadné pripomienky, teda celú stavbu doladiť k vašej spokojnosti.
Po podpise zmluvy nasleduje realizácia samotného diela.
 
Zaškolenie z pohľadu prevádzky a údržby je posledným krokom pred odovzdaním stavby do užívania. Našim základným krédom bola vždy odbornosť a kvalita. Neustále zvyšovanie kvalifikácie formou školení znamená zvládnutie najnovších technológií a materiálov.